Vi är Funkislotsen och finns i Föreningshuset Husknuten, Sperlingsgatan 5 i Halmstad. Vår webbplatsadress är: http://funkislotsen.se.

GDPR Information:
Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i Europa, kallad GDPR. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om vilken typ av information som sparas i vårt system. Mailadresser, samt alla andra uppgifter hanteras på ett säkert sätt och vi lämnar inte ut något till obehöriga. Ingen obehörig kan heller se uppgifterna.

 

Vad är en personuppgift? En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Dokumenterade uppgifter vi samlar in och behandlar är: när du besöker vår webbplats, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. Vi dokumenterar land, mailadress.Vi behandlar personuppgifter för att administrera, statistik, utbildningar, utmärkelser, för att kunna söka bidrag, hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar medmera.  Vi delar inte uppgifter med någon om det inte krävs av myndighet såsom polis.

 

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

 

Vi sparar uppgifter från kontaktformulär en viss tid för kundtjänständamål, men att den insamlade informationen används aldrig för marknadsföring.

 

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar.

 

Vi använder oss av antivirus och spamskydd både på våra datorer och i WordPress. Via antivirus kan kontroll av besökare förekomma. De vi använder är: Askimet, Lenovo och Avast.

 

Om ni önskar att få era uppgifter borttagna kontakta oss på funkislotsen@gmail.com. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Vid evenemang ges valet om publicering av bilder. Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om vi tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. För att ta bort bilder kontakta funkislotsen@gmail.com.