Om Oss

  Vi på Funkislotsen vill..    

• Öppna upp för unga människor med lättare eller svårare funktionsnedsättning att undersöka samhället.

• Vara med och ge unga med funktionsnedsättning de verktyg och den hjälp som behövs för att på djupet forska i vad det är        som styr och påverkar deras liv.  

• Förklara hur samhällsfunktioner hänger ihop.  

• Låta unga få en inblick i samhällets resonemang och på det viset ge dem större delaktighet och möjlighet att påverka och         att  de med den lärdomen förmedla sina insikter och kunskaper så att andra med liknande problematik kan ta del av den.  

• Visa på – för alla parter – var gränsen går för samhällets skyldigheter och det egna ansvaret.  

• Ge samhället i övrigt en fördjupad insikt om hur livet kan gestalta sig om man lever med en funktionsnedsättning.

  Vilka är vi?

Jonas Gerdle – Projektledare, Fotograf

Kontakt: 070-885 42 41

Email: Funkislotsen@gmail.com

Hatte Bertilsson – Projektkoordinator, Regissör

Kontakt: 070-354 78 55

Email: Funkislotsen@gmail.com

 

Sofie Johansson – Webbredaktör, Organisatör

Email: Funkislotsen@gmail.com

Klicka här för att läsa vår Integritetspolicy

Skip to content