Dina Rättigheter

Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Klicka HÄR för att läsa mer.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige anslöt sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

Klicka HÄR för att läsa mer om konventionen.

Rättighetscentrum Halland

Rättighetscentrum är en antidiskrimineringsbyrå där du kan få kostnadsfri rådgivning, hjälp och utbildning.
ABF Halland är huvudman för Rättighetscentrum Halland. De drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Diskriminerings ombudsmannen

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen. Läs mer lättläst information om diskriminering och hur man anmäler HÄR.
Skip to content