Tindra

Jonas Gerdle fick förtroendet att göra denna utställning åt det Regionalafunktionhinderrådets 50 års jubileum i Halland. Syftet är att lyfta dolda funktionsnedsättningar.

Var och en blev ombedda att skriva några rader om vad lycka är för dem och detta kan man läsa under varje bild i utställningen.
Just nu finns det 15 bilder men det finns en chans att det kommer att utökas.

Detta är en vandringsutställning och önskar du se den på din ort så kan du ta kontakt med Jonas. På vernissagen kommer Jonas till er och berättar mer om utställningen.

Kontakt: gerdle.barbar@halmstad.net eller 0708 854241

 

Daniel

Regionala funktionshinderrådet (RFR) verkar som ömsesidigt råd mellan representanter
för funktionshinderorganisationerna, Region Halland samt övriga länsövergripande
myndigheter i Halland.
Rådet samverkar också med de kommunala funktionshinderråden. RFR är organisatoriskt
knutet till regionstyrelsen.