En formidabel explosion… Undertecknad gick igång på alla cylindrar! Brukligt  när han ställer sig framför ett auditorium, extra idag! Denna workshop samlade deltagare  från Patrikshills Daglig verksamhet. Fantastiska människor! Alla! Assistenter som ”kunder (gillar inte det begreppet)” lyssnade nyfiket och uppmärksamt till föreläsningen och  engagerade sig helhjärtat i det därpå följande, praktiska arbetet.

 

Målet var att få fram ett par, tre filmer med utgångspunkt från den kunskap  som levererades. ”Mors Lille Olle…” fungerade som inspirationsmaterial. Och så blev det…  utan prut. Alla gav sig hän och resultatet blev mer än godkänt. Plus att vi fick en stund som  gav hjärtat fröjd. Så roligt, så givande, så kreativt! Fyra timmar i totalt och harmoniskt  lyckorus… med råge! Det vågar Undertecknad ge uttryck för!

Syftet var att ge lite kunskap och inspiration inför det att Patrikshillarna ämnar lämna in några filmer till vår festival, Allahjärtans Ljud- & Filmfestival. Och som det, lämpade  sig dagens övningar, utmärkt. På Patrikshill är man redan igång med filmarbete  och lägger ut sig på Youtube med den ena efter den andra filmen.

 

 

 

Och med den äran…! Så det var kanske inte så konstigt att det var intresserade och hängivna  människor som det besökande Festivalteamet hade framför sig.

Ja, det blev en fantastisk dag! En explosion i ordets rätta bemärkelse. Den goda  typen av samarbete och kreativt förlösande! Både kamrat Filmkollega och Undertecknad  fröjdades åt denna härliga anda och atmosfär! För själen och den inre kraften rent  befriande…

 

När Undertecknad kom hem stöp han med örat före på kudden. Totalt trött,  utpumpad men så där gott tillfreds som man bara kan bli när kreativiteten stått högt över  tak och all gjort sitt bästa. Det blev ett par timmar i låren i djup och härlig sömn… sen förflöt  kvällen i det ruset som dagens arbete gett upphov till och inget mer blev gjort! Vilken kanonbra dag… i sanning! Tack!

Vid dessa ord:
Hatte Bärtilsson

Dessa bilder av
Jonas Gerdle

Och vad mer…

Lycka till med ert filmarbete på Patrikshill! Så ses vi till Allahjärtans Ljud- & Filmfestival!