Under de internationella gatuteaterfestivalen bjöds publiken i Halmstad på Funkisdans!