Från den 1 maj måste besök i Region Hallands vård av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Den som av- eller ombokar för sent får betala samma patientavgift som en vuxen patient betalar.
Patienter som uteblir och inte kommer till sitt bokade besök får betala dubbel patientavgift. Det gäller också för de som är under 20 år, de som fyllt 85 år och de som har frikort.
Detta kan som mest bli 600 kronor i de fall man uteblir från operation eller bokad tid till läkare inom specialistvården.

Undantagna verksamheter är BVC, ungdomsmottagningen, besök för gravida i Kvinnohälsovården, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, annan screening samt blodcentralerna.